Jakość którą da się zmierzyć

Wykonujemy szereg pomiarów akustycznych dotyczących wnętrz użytku publicznego oraz przestrzeni mieszkalnych (wyznaczamy m.in. czas pogłosu T [s], wskaźnik zrozumiałości mowy STI i inne, wykonujemy analizy akustyczne FFT).

Wyznaczamy izolacyjności akustyczne przegród i elementów budowlanych R’A1, R’A2 [dB], mierzymy poziomy hałasu np. LAeq [dB].

W zakresie akustyki wnętrz oferujemy:

a)

Pomiary akustyczne

b)

Projektowanie

c)

Wykonawstwo

d)

Nadzór akustyczny

e)

Konsultacje i doradztwo